Коаксиално удължение


Коакс. удължение 0,25 м 60/100 PPs/PPs за кондензен - 25,20 лв. с ДДС
Коакс. удължение 0,5 м 60/100 PPs/PPs за кондензен - 28,80 лв. с ДДС
Коакс. удължение 1 м 60/100 PPs/PPs за кондензен - 38,40 лв. с ДДС

Коакс. удължение 0,25 м 60/100 PPs/Alu за кондензен - 27,60 лв. с ДДС
Коакс. удължение 0,5 м 60/100 PPs/Alu за кондензен - 31,20 лв. с ДДС
Коакс. удължение 1 м 60/100 PPs/Alu за кондензен - 42,00 лв. с ДДС

Коаксиално удължение 1 м M/F 80/125 PPs/ACC ZIN - 45,60 лв. с ДДС
Коаксиално удължение 0,5 м M/F 80/125 PPs/ACC ZIN - 40.80 лв. с ДДС
Коаксиално удължение 0,25 м M/F 80/125 PPs/ACC ZIN - 36,00 лв. с ДДС

Топломакс ООД