Коаксиално коляно

Коакс. коляно за кондензен котел 90 PPs/PPs 60/100 M/F - 38,40 лв. с ДДС
Коакс. коляно за кондензен котел 90 PPs/Alu 60/100 M/F - 42,00 лв. с ДДС
Коакс. коляно за кондензен котел 45 PPs/PPs 60/100 M/F - 38,40 лв. с ДДС
Коакс. коляно за кондензен котел 45 PPs/Alu 60/100 M/F - 42,00 лв. с ДДС
Коаксиално коляно 87 MF  80/125 PPs/ACC ZIN - 45,60 лв. с ДДС
Коаксиално коляно 45 MF  80/125 PPs/ACC ZIN - 45,60 лв. с ДДС

Топломакс ООД