Топломакс представи продуктите на полския завод Termet

На 01 юни 2018 г. в гр. Варшава се проведе годишното заседание на Общото събрание на Българска асоциация Природен газ. То беше открито от Председателя на Асоциацията г-н Сашо Дончев, който докладва отчета за дейността на Управителния съвет през 2017 г. и основните направления на дейността през 2018 г. По време на заседанието бе разгледан и одобрен планът на бюджета на Сдружението за 2018 г., отчетът на Контролния съвет за 2017 г. и отчетът за дейността на Български газов център за 2017 г. Бяха избрани нови членове на Управителния съвет (Овергаз Мрежи,  Булгартрансгаз, Ситигаз България, ТАСИ, Севлиевогаз-2000, Автометан, Аресгаз, Газтехника, Комекeс) и на Контролния съвет (проф. Георги Николов – асоцииран член-физическо лице, Петър Шопов, Овергаз Техника и Димитър Тойчев, Булгартрасгаз.)

Преди мероприятието членовете на Асоциацията се запознаха с продуктите на полския завод Termet и техните газови кондензационни котли EcoCondens Silver Plus, с любезното съдействие на ТОПЛОМАКС, дистрибутор за България.

Тези котли са изключително лесни за употреба - чрез прегледен контролен панел и лесно обслужване, компактния си дизайн. Стенни кондензационни газови котли EcoCondens Silver Plus са с много широк спектър на модулация на мощността: от 12% до 100%. Тези котли се характеризират със съвременен и модерен дизайн, лесен за работа за монтажника и потребителя. Компонентите, произведени от известни международни компании, гарантират най-високото ниво на качество, а също и възможност да се намери конструктивно решение с най-висока ефективност. Широкият диапазон на модулация позволява да се постигне ниска минимална мощност – това дава възможност котлите EcoCondens Silver Plus да се използват за отопление на апартаменти с много малка площ и в същото време, за разлика от конвенционалните котли, да се постигне най-висока ефективност.

Атрактивният дизайн и компактни размери позволяват използването на EcoCondens Silver Plus навсякъде: в кухня (свободно монтиран между кухненските шкафове) или във всяко друго обособено за това помещение. July 12, 2018

Топломакс ООД