Съвременна система Drain-back слънчеви инсталации

Построените на основата на съвременната система Drain-back слънчеви инсталации,не водят до прегряване през лятото или замръзване през зимата и се избягва ефекта от паразитното отдаване на температурата на бойлера в атмосферата.
Построените на основата на съвременната система Drain-back слънчеви инсталации, не водят до прегряване през лятото или замръзване през зимата и се избягва ефекта от паразитното отдаване на температурата на бойлера в атмосферата.
Построените на основата на съвременната система Drain-back слънчеви инсталации,не водят до прегряване през лятото или замръзване през зимата и се избягва ефекта от паразитното отдаване на температурата на бойлера в атмосферата. March 11, 2015   етикет 1 - нови продукти   етикет 2 - промоция   етикет 3 - цени

Топломакс ООД