Програмируем радиоуправляем дигитален стаен термостат COMPUTHERM Q7RF

Програмируем радиоуправляем дигитален стаен термостат COMPUTHERM Q7RF
от ТОПЛОМАКС


• Стайният термостат COMPUTHERM Q7RF може да управлява по-голямата част от предлаганите на пазара котли;
• Лесно се подключва и поема управлението на всеки газов, електрически котел и климатични инсталации, които се подключват с помощта на двужилен кабел, независимо дали управляващото напрежение е 24 V или 230 V;
• Уредът може да се програмира според вашите потребности и то така, че отоплителната или охладителна инсталация, в желаното от вас време и температура, да затопля/охлажда вашия дом или офис, като същевременно осигурява висок комфорт и икономичност;
• За всеки ден от седмицата може да се направи отделна температурна програма;
• Има възможност за ежедневна настройка на 1 фиксирано (PROG0) и 6 свободно програмирани (PROG 1 - PROG 6) времена на включване (със стъпки от 10 мин.) и към всяко от тях може да се настройва различна температура (със стъпка от 0,5°C).

Уредът се състои от две части – свободно преносимия стаен термостат и приемното устройство, което извършва управлението на котела или климатика. Между двете устройства съществува радиочестотна връзка и не е необходимо полагането на кабел за връзка между термостата и котела (климатика). Двете устройства са настроени заводски на еднаква честота и могат да комуникират едно с друго.

Монтажът, свързването и синхронизацията на приемното устройство са лесни и не изисква специализирани технически умения.

Термостатът е преносим, което има следните предимства:
• Няма необходимост от кабел, което е голямо преимущество при обновяване на вече построена къща, сграда или отремонтиран дом;
• По време на експлоатацията може да се определи оптималното положение на термостата;
• Има голямо преимущество и тогава, когато в различните часове от денонощието трябва да се регулира температурата в различните помещения - например през деня - в хола и дневната, а през нощта – в спалнята или детската.
• Сигналът от термостата на открито сe разпространява на разстояние 50 м. Тази дистанция в сграда може да се намали, ако на пътя на вълните има метални конструкции или стоманобетон.
• Термостатът COMPUTHERM Q7RF  от ТОПЛОМАКС може лесно да се програмира за:
- временното изменение на температурата – например по време на празници или ваканция;
- промяна на температурата до следващото включване на програмата;
- промяна на температурата за 1 до 9 часа (парти програма);
- промяна на температурата за 1 до 99 дена (ваканция, празници и др.)

Използването на съвременният регулатор на температурата - Програмируемия радиоуправляем дигитален стаен термостат COMPUTHERM Q7RF от ТОПЛОМАКС:
- значително допринася за повишаване на температурния ви комфорт;
- увеличава ефективността на отоплителната система, която ползвате;
- допълнително повишава ефективността на отопление на помещенията;
- гарантира, че всяка стая (зона) се отоплява само, когато това е необходимо.

За повече информация или ако желаете да закупите радиоуправляем дигитален стаен термостат, моля вижте тук.
За всякакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел.: 02 827 90 87 или е-мейл адрес: info@toplomax.com January 18, 2018

Топломакс ООД