Участвай в играта на Топломакс ООД и може да спечелиш раница или тениска с логото на TERMET

Условия на играта
Участвай в играта на Топломакс ООД и може да спечелиш
раница или тениска с логото на TERMET:

1. Харесай facebook страницата на toplomax.com  и
2. Сподели публикацията с колега или приятел/и

Условията на играта, представляват официалните правила за провеждане на играта и същите ще бъдат публикувани за целия срок на провеждане на играта на официалната уеб страница на Топломакс ООД – http://toplomax.com/. Печелившият участник ще бъде обявен на facebook страницата - https://www.facebook.com/toplomaxood1/  

I. Организатор на играта
Играта се организира и провежда от Топломакс ООД, ЕИК 131460574, наричан по-нататък „Организатор”.

II. Срок на играта
Играта стартира на 15.05.2018г. и продължава до 25.05.2018г.

III. Награда
Наградата е – раница или трикотажна тениска с логото на TERMET.
Общият брой награди за настоящата кампания, които ще бъдат раздадени на случаен принцип са 1 брой раница и 3 броя тениски с логото на TERMET. Конкретен участник може да спечели на случаен принцип само една награда.


IV. Условия на играта
За участието в играта е необходимо участниците да харесат („Like“) страницата на Топломакс ООД във facebook – https://www.facebook.com/toplomaxood1/ и да споделят публикацията за играта, като тагнат приятел в коментар и го поканят да участва в срока на играта.

Участието в играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

V. Право на участие в играта
В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 годишна възраст, живеещи на територията на Република България, с изключение на Организатора, неговите служители и членове на семействата на всички професионално заети с кампанията лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
С участието си в кампанията участниците се обвързват с Условията на играта, които представляват официалните правила за провеждането на същата и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

VI. Територия на провеждане на играта
Играта се организира и провежда на територията на Република България.

VII. Уведомление за печеливш участник
Печелившите участници ще бъдат обявени на facebook страницата - https://www.facebook.com/toplomaxood1/   на Топломакс ООД

VIII. Изпращане и получаване на наградата
Наградата се осигурява от Топломакс ООД и e за негова сметка.
Наградата се изпраща на спечелилия участник от Организатора, безплатно, по куриер, на посочен от печелившия адрес за доставка. Наградата се изпраща най-късно до 10 (десет) работни дни след обявяването на спечелилия участник и получаване на долуописаните декларации.
Наградата е лична, не може да се преотстъпва или заменя.
Наградата няма паричен еквивалент.
Наградата се получава срещу представяне на документ за самоличност и декларация- съгласие за предоставяне на лични данни необходими за доставката.
Ако по някаква причина, спечелилият наградата не може да бъде открит на посочения адрес и куриерът на може да установи връзка с него в 2 поредни работни дни, наградата ще бъде върната от куриера в офиса на Организатора.
Организаторът се задължава да пази наградата в срок до 1 (един) месец след приключване на срока на играта. В този период спечелилият играта може да се свърже с Организатора на тел.: 02 827 90 87 и/ или е-мейл: info@toplomax.com и да уточни  начина на получаване на наградата, като в случай на искане за изпращане на наградата по куриер отново на посочен адрес от спечелилият или до офис на куриера, тази повторна доставка ще бъде за сметка на спечелилият наградата.
След изтичане на този едномесечен срок след приключване на срока на играта, Организаторът не се ангажира и няма да пази и респективно предаде наградата на клиента.
Организаторът ще положи усилия да се свърже с участника за уточняване на подадените непълни данни, в случай на такива, но той не носи отговорност ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка.

IX. Защита на личните данни
Лични данни на печелившите ще се ползват единствено с цел идентифициране на същите и доставка на наградата от играта на посочения от печелившия участник адрес, както и с цел организаторът да информира участниците за бъдещи кампании и игри чрез facebook страницата на организатора, за което с участието си в играта участниците дават своето изрично съгласие.
С участието си в играта участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат събирани и използвани за целите на играта и респективно доставка и връчване на наградите, както и за бъдещи кампании и игри на Организатора. Предоставянето на данните има доброволен характер.

X. Общи правила
Участниците в играта са длъжни да спазват настоящите официалните правила за провеждане на играта.
Условията на играта се публикуват в началото на срока на играта и са достъпни за целия срок на играта и един календарен месец след него.
Организаторът има право да допълва или променя Условията на играта, включително и по време на играта, но промените влизат в сила след публикуването им на официалната уеб страница на Топломакс ООД – http://toplomax.com/ .

XI. Права и отговорности
- Организаторът има право и поема отговорност да организира и промотира играта, да определи печеливш/и на случаен принцип, и да осигури и предостави на спечелилият/ите обявената награда в съответствие с настоящите правила.
- За да участват в играта и да се възползват от шанса си да спечелят наградата, участниците трябва да харесат („Like“) страницата на Топломакс ООД във facebook – https://www.facebook.com/toplomaxood1/ и да споделят публикацията за играта, като тагнат приятел в коментар и го поканят да участва в срока на играта.
- Спечелилият наградата има отговорност да предостави на организатора необходимите за изпращането ѝ данни – име, презиме фамилия, телефон, адрес за получаване, и-мейл.
- Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник или ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни данни – име, презиме, фамилия, телефон, адрес за получаване, и-мейл.
- Организаторът не носи отговорност ако лице под 18 години хареса и сподели страницата (публикация) на Топломакс ООД във facebook – https://www.facebook.com/toplomaxood1/ 
- Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата, нито за това дали продуктът отговаря на размера или други конкретни очаквания на участника спечелил наградата.
- Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки прекратяването в съответствие с настоящите правила, в случай на:
- възникване на форсмажорни обстоятелства;
- констатирани злоупотреба или нарушаване правилата на играта или
- по други причини пречещи на справедливата и прозрачна организация на играта.
- Организаторът има право да дисквалифицира участник/ ници в случаи на установена злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите правила. В тези случаи не се дължи компенсация на участника.

XII. Декларация от участник в играта
С харесванетo („Like“) страницата на Топломакс ООД във facebook – https://www.facebook.com/toplomaxood1/; споделянето на публикацията за играта и/или тагването на приятел в коментар и покана да участва, участниците приемат настоящите Условия на играта. С приемането на Условията на играта (настоящите правила) участниците декларират, че:
- Са навършили 18 годишна възраст.
- Дават съгласието си техните имена да станат публични и да бъдат използвани от Организатора във връзка с оповестяване резултатите от Играта (във facebook страницата на Организатора и/ или в корпоративния уеб сайт), като не се дължи заплащане на спечелилия наградата от Организатора.
- Дават изричното си съгласие да бъдат известявани за бъдещи промоции и актуални продукти промотирани и рекламирани от Организатора.
- Са запознати и приемат условията и сроковете на играта.

XIII. Приложимо право
Ако възникнат спорове в процеса на провеждане на играта, същите се решават по взаимно съгласие, а в случаите на липса на такова се прилага законодателството на Република България.

За всякакви други въпроси или уточнения, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел.: 02 827 90 87 и/ или е-мейл: info@toplomax.com

May 15, 2018

Топломакс

Газови котли, излъчватели, топловъздушни апарати, термостати, конвектори и препарати.

 • Условия за ползване
 • Условия на доставка
 • Политика за поверителност
 • Последни новини

  Екипът на Топломакс ви пожелава весели Великденски празници!

  Офисът на Топломакс ООД в София няма да работи на 25.04.2019. г и на 30.04.2019 г.

  Нов каталог за термостати/регулатори/ и разпределителни колектори

  Информираме Ви, че излезе новия каталог за стайни термостати и разпределителни колектори

  Работно време

  Офисът на Топломакс ООД в София, ж.к. Люлин бл. 133 партер ще бъде затворен на 11-ти и 12-ти февруари 2019 г.

  Весели празници

  От 22.12.2018 г. до 02.01.2019 г. включително фирмата ни няма да работи.

  Топломакс представи продуктите на полския завод Termet

  По време на годишното заседание на Общото събрание на Българска асоциация Природен газ, което се проведе във Варшава, ТОПЛОМАКС представи газовите кондензационни котли EcoCondens Silver Plus на полския завод Termet, които се отличават с отлично качество, висока производителност на БГВ, добри цени, широк диапазон на модулация, безшумни, икономични и с мощност от 2,7 kw.

  Имате въпроси?

  02 / 827 90 87

  София 1324, Люлин 10,
  бул. Др. Петър Дертлиев, бл. 133
  info@toplomax.com

  Топломакс ООД